• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/145/19 zmieniająca uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty14
3 Marzec11
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec14
7 Lipiec15
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0