UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Petycja w sprawie wprowadzenia rozważenia poprawy ochrony środowiska"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty14
3 Marzec15
4 Kwiecień18
5 Maj31
6 Czerwiec21
7 Lipiec55
8 Sierpień22
9 Wrzesień26
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0