UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 243 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A""
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty12
3 Marzec17
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0