• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty17
3 Marzec8
4 Kwiecień18
5 Maj12
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0