UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Oświadczenia majątkowe"
Rok:
1 Styczeń28122
2 Luty25243
3 Marzec16276
4 Kwiecień19343
5 Maj36804
6 Czerwiec21126
7 Lipiec18288
8 Sierpień10664
9 Wrzesień10338
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0