• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.206.2019 Wniosek - zgromadzenia zgłoszone na dzień 15.06.2019 r."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec7
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0