UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 232 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Pani Haliny Grażyny Andrzejewskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 17 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj10
6 Czerwiec9
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień10
10 Październik12
11 Listopad10
12 Grudzień5