UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 5, znajdującego się na poddaszu budynku nr 2/4, położonego przy ul. Słowackiego."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty20
3 Marzec21
4 Kwiecień15
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0