UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 227 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wyposażenie budynku przy ul. Augustowskiej 44 (meble, szafy, itd.) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Bezpieczny MOF""
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec11
7 Lipiec14
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0