• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń20402
2 Luty17848
3 Marzec4744
4 Kwiecień8994
5 Maj9438
6 Czerwiec7172
7 Lipiec12965
8 Sierpień4984
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0