UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń30385
2 Luty34404
3 Marzec18587
4 Kwiecień30272
5 Maj45988
6 Czerwiec28665
7 Lipiec21244
8 Sierpień11424
9 Wrzesień9963
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0