UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń9776
2 Luty7272
3 Marzec17526
4 Kwiecień26335
5 Maj20017
6 Czerwiec15619
7 Lipiec17604
8 Sierpień7880
9 Wrzesień38067
10 Październik2017
11 Listopad0
12 Grudzień0