UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń12410
2 Luty19977
3 Marzec18701
4 Kwiecień23312
5 Maj11715
6 Czerwiec1520
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0