• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec1745
7 Lipiec2094
8 Sierpień4731
9 Wrzesień2499
10 Październik3528
11 Listopad1284
12 Grudzień0