UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją dopuszczalną usługi turystyki, gastronomia, usługi osiedlowe, położonych przy ul. Rybitwy (Łupstych)."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień17
5 Maj10
6 Czerwiec20
7 Lipiec15
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0