UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Dolnej w Olsztynie, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec22
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec22
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0