UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec6
7 Lipiec9
8 Sierpień3
9 Wrzesień23
10 Październik31
11 Listopad7
12 Grudzień0