UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Kultury - 9.01.19"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec13
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0