• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 22.01.2019r."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec5
4 Kwiecień12
5 Maj6
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0