• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 208 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Urzędzie Miasta Olsztyna na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień8
5 Maj12
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0