• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 207 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 142 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty17
3 Marzec15
4 Kwiecień11
5 Maj17
6 Czerwiec4
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0