• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 207 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 142 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj108
6 Czerwiec45
7 Lipiec25
8 Sierpień20
9 Wrzesień21
10 Październik24
11 Listopad7
12 Grudzień0