• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 205 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0