• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na druk 6 posterów na piance, przedstawiających koncepcje zagospodarowania podwórek, wypracowane przez mieszkańców wraz ze studentami kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec5
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0