UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 198 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty19
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0