UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 197 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj17
6 Czerwiec11
7 Lipiec17
8 Sierpień20
9 Wrzesień29
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0