UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 196 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 maja 2019 r. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0