• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 196 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 maja 2019 r. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień11
5 Maj15
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0