UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 195 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0