UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 27.05.2019"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień12
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0