• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 193 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie rozbiórki budynku po dawnych pawilonach handlowych przy ul. Kolejowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj6
6 Czerwiec10
7 Lipiec7
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0