• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 193 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie rozbiórki budynku po dawnych pawilonach handlowych przy ul. Kolejowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj26
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik5
11 Listopad2
12 Grudzień0