UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 189 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia "Pracodawca Przyjazny Szkole" dla podmiotów uczestniczących w kształceniu zawodowym uczniów oraz określenia jej składu osobowego "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec13
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0