• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 189 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia "Pracodawca Przyjazny Szkole" dla podmiotów uczestniczących w kształceniu zawodowym uczniów oraz określenia jej składu osobowego "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty5
3 Marzec5
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0