• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 186 z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn" "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty9
3 Marzec7
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0