• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 184 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty22
3 Marzec9
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0