UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 182 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie oraz rozwiązania Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3 oraz określenia zadań poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna w tym zakresie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec8
4 Kwiecień12
5 Maj16
6 Czerwiec11
7 Lipiec13
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0