• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 179 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty40
3 Marzec20
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0