• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 178 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj9
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0