• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 176 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień24
5 Maj30
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik6
11 Listopad0
12 Grudzień0