UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 12 kwietnia 2019 roku."
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty16
3 Marzec25
4 Kwiecień17
5 Maj16
6 Czerwiec22
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0