• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/105/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0