UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/105/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień22
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień28
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0