• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty13
3 Marzec22
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0