• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty20
3 Marzec25
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0