• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/108/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej"
Rok:
1 Styczeń54
2 Luty32
3 Marzec32
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0