UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/112/19 zmieniająca uchwałę, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty20
3 Marzec29
4 Kwiecień27
5 Maj26
6 Czerwiec30
7 Lipiec23
8 Sierpień12
9 Wrzesień36
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0