• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/110/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn prawa własności działek oznaczonych numerami 34/5, 34/84, 34/86, obręb 118, o łącznej powierzchni 1200 m2, położonych w Olsztynie przy ul. Bartąskiej oraz 73/12, obręb 110, o powierzchni 863 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0