• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/106/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2018 i przeznaczenia zysku z działalności za rok 2018 na zwiększenie funduszu zakładowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień19
5 Maj13
6 Czerwiec10
7 Lipiec4
8 Sierpień10
9 Wrzesień2
10 Październik5
11 Listopad3
12 Grudzień7