• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 163 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poziomu istotności dla przychodów, kosztów, należności i zobowiązań, zwiększeń i zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych i inwestycji, po przekroczeniu, którego jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wzajemnych wyłączeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna (bilansu skonsolidowanego)"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień35
5 Maj11
6 Czerwiec8
7 Lipiec7
8 Sierpień8
9 Wrzesień6
10 Październik9
11 Listopad0
12 Grudzień0