• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 161 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień9
9 Wrzesień9
10 Październik5
11 Listopad2
12 Grudzień0