• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 161 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec9
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0