UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Curie-Skłodowskiej 22)."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty25
3 Marzec21
4 Kwiecień13
5 Maj16
6 Czerwiec15
7 Lipiec16
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0