UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (ul. Kołobrzeska 14)."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec18
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec14
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0