UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 156 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu konsultacyjnego do spraw taxi"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec16
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0