UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Osiedla Kętrzynskiego 2019-2023"
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty35
3 Marzec42
4 Kwiecień64
5 Maj54
6 Czerwiec55
7 Lipiec67
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0