UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki ozn. nr ewid. 122, obręb 110, o pow. 490 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty20
3 Marzec23
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec15
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0