• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 153 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2018 roku "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0