• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w Zakresie piętrzenia wód powierzchniowych rzeki Wadąg w km 6-790 oraz na korzystanie z wód do celów energetyki wodnej w związku z funkcjonowaniem Elektrowni Wodnej Wadąg w miejscowości Wadąg, Gm. Dywity, powiat olsztyński, woj. warmińsko – mazurskie."
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień24
5 Maj5
6 Czerwiec9
7 Lipiec7
8 Sierpień20
9 Wrzesień7
10 Październik8
11 Listopad6
12 Grudzień0